Parkgolfbanerne

Plan over golfbanerne
Golfbanerne og deres indbyrdes placering, samt parkeringsforhold

Udsigten fra Parkgolfbanerne, til Christians Ø og Gudhjem. terrænet er en del skrånende.