Parkgolfbanerne

Banerne klippet første gang

Græsset er klippet mange gange henover forår og sommer 2019, og i oktober 2019 er det rigtig tæt. Foråret 2020 står græsset fint og tæt. Banerne er klippet første gang og skal bliver rettet til ved klipningerne.

Banerne ligger i et kuperet tærren, som udfordrer på den gode måde. Fra bane til bane 9 på den blå bane, går det varieret op ad bakke, og på den røde bane går det jævnt ned ad bakke. For at ende stort set Same sted som man startede.

Der er endnu ikke plantet buske og lavet forhindringer, men det kommer når banerne er anlagt og vi ligesom kan se behovet for det.

Plan over golfbanerne
Golfbanerne og deres indbyrdes placering, samt parkeringsforhold